Đóng gói

Túi origo/ Túi tự hủy sinh học (BioPlastic)

Tiêu chí môi trường (Environmental performance) CornBag là một loại túi đựng sử dụng một lần có thể phân hủy...