Vật liệu

SEBamyl- GL (enzyme exo-alpha-amylase)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm SEBamyl-GL/ SEBrew- GL được sản xuất...

MEN VI SINH BỔ SUNG THỨC ĂN THỦY SẢN EMAS

Đáp ứng tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững: Đặc điểm sản phẩm   Giới thiệu Là chế phẩm...

CHẤT TẠO SÁNH CHO ĐỒ UỐNG ( E407/ CARRAGEENAN)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Mô tả sản phẩm: MILKVIS CM-5665 là chất tạo đặc, tạo sánh còn gọi...

VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG EMUNIV.TS2

Đáp ứng tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững: Đặc điểm sản phẩm   Giới thiệu Là chế phẩm...

VI SINH LÀM SẠCH AO NUÔI EMUNIV.S

Đáp ứng tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững: Đặc điểm sản phẩm Giới thiệu Là chế phẩm vi...

CHẤT TẠO SÁNH CHO SỮA TƯƠI ( E407/ CARRAGEENAN)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Mô tả sản phẩm: MILKVIS CM-5293 là sản phẩm carrageenan  được chiết xuất từ...

SEBneutral PL ( enzyme protease/ enzyme phân giải protein)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEB-Neutral PL là enzyme...

SEBamyl L (enzyme endo amylase/ enzyme đường hóa tinh bột)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEBamyl-L là enzyme endo-...

SEBflo TL ( enzyme endo- glucan)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEBflo-TL là enzyme ở...