Vật liệu tự nhiên

SEBamyl- GL (enzyme exo-alpha-amylase)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm SEBamyl-GL/ SEBrew- GL được sản xuất...

CHẤT TẠO SÁNH CHO ĐỒ UỐNG ( E407/ CARRAGEENAN)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Mô tả sản phẩm: MILKVIS CM-5665 là chất tạo đặc, tạo sánh còn gọi...

CHẤT TẠO SÁNH CHO SỮA TƯƠI ( E407/ CARRAGEENAN)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Mô tả sản phẩm: MILKVIS CM-5293 là sản phẩm carrageenan  được chiết xuất từ...

SEBneutral PL ( enzyme protease/ enzyme phân giải protein)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEB-Neutral PL là enzyme...

SEBamyl L (enzyme endo amylase/ enzyme đường hóa tinh bột)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEBamyl-L là enzyme endo-...

SEBflo TL ( enzyme endo- glucan)

Đáp ứng tiêu chí môi trường: Đặc điểm sản phẩm: Mô tả sản phẩm Giới thiệu:  SEBflo-TL là enzyme ở...