Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh (GCTF)

Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh (GCTF)

Tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững:


Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ (Performance):

Mục tiêu của Quỹ  Ủy thác Tín dụng Xanh GCTF (Green Credit Trust Fund) là thúc đẩy đầu tư trung và dài hạn cho công nghệ sạch hơn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường và đóng góp cho sự phát triển bền vững ngành công nghiệp và dịch vụ Việt Nam đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với đầu tư vào công nghệ sạch hơn.

Ví dụ:

Một Doanh nghiệp muốn đầu tư thiết bị trị giá 100.000 USD với lợi ích hàng năm 20.000 USD

Nếu đầu tư thông thường:

Thời gian hoàn vốn: 5 năm

Nếu vay vốn thông qua GCTF với mức hỗ trợ tối đa 25%:

Giá trị đầu tư còn lại: 75.000 USD

Thời gian hoàn vốn: 3,75 USD

 

Đặc điểm của Quỹ GCTF:

(1)   Nguồn ngân sách của GCTF do SECO cung cấp (5 triệu USD) chỉ bao gồm 2 mục tiêu: hỗ trợ thế chấp thông qua bảo lãnh (2 triệu USD) và trả thưởng cho dự án hoàn thành (3 triệu USD)

(2)   Các bên tham gia:

Thẩm định tài chính và cung cấp tín dụng: ACB, VIB, Techcombank

Thẩm định kỹ thuật và môi trường: VNCPC, CSD

Quản lý nguồn quỹ: SECO ủy thác qua RBC

(3)   Hỗ trợ tài chính cho các dự án công nghệ sạch hơn:

Cái thiện môi trường > 30%: trả thưởng 15%

Cải thiện môi trường > 50%: trả thưởng 25%

Không có khoảng giữa và mức trả thưởng tối đa là 200.000 USD

(4)   Thời gian dự án: 2-5 năm

(5)   Không can thiệp tới chính sách lãi suất cho vay của các Ngân hàng

Thông tin nhà cung cấp dịch vụ:

Green Credit Trust Fund (GCTF)

Tel: (04) 3868 4849

http://gctf.vn/

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ đánh giá môi trường để cho vay SMBC

Tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững: This Loan provides an environmental assessment for customers.Diagnosis sheets will be presented...