Environment providing on criterion of, order of, procedures for recognition of environmentally friendly – nylon bags

This Circular providing criterion of, order of, procedures for recognition of environmentally
friendly-nylon bags which are imported, manufactured and used in Vietnam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Nghị định nêu rõ đối với túi nylon thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thể đựng sản phẩm trong đó) được làm từ nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE, trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi nylon đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, nghị định cũng nêu rõ, bao bì đóng gói sẵn hàng hóa (kể cả có hình dạng túi và không có hình dạng túi), bao gồm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa nhập khẩu; bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói; bao bì mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua trực tiếp của người sản xuất hoặc người nhập khẩu để đóng gói sản phẩm do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đó sản xuất, gia công ra hoặc mua sản phẩm về đóng gói hoặc làm dịch vụ đóng gói.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/11

(TTXVN)

Related news

How to use local culture and know-how for innovation and job creation in Hanoi

Community is a typical characteristic of Vietnamese culture. Local culture and traditions have strong influence on daily life and business...

New material harvests energy from water vapor

MIT engineers have created a new polymer film that can generate electricity by drawing on a ubiquitous source: water vapor.The...

Using Free DEM for Coverage Prediction in Atoll

Some of us might be familiar with Forsk Atoll, one of the popular RF Simulation software. Creating the sitelist is...