Lập hồ sơ cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững:   Thông tin nhà cung cấp: Công Ty Khoa Học Công Nghệ...

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Khóa đào tạo " Công nghệ Lò phản ứng Hạt nhân" 5 ngày do các giảng viên của Viện năng...

ĐÀO TẠO QUAN TRẮC PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

Khóa đào tạo " Quan trắc phóng xạ môi trường" 5 ngày do các giảng viên của Viện năng lượng...

ĐÀO TẠO KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

Khóa đào tạo " Kiểm soát hoạt động phóng xạ môi trường" 5 ngày do các giảng viên của Viện...

LẬP BẢN ĐỒ MÔI TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

Nhằm mục đích hỗ trợ các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ Lập bản đồ phóng xạ tự nhiên của...

ĐÀO TẠO SẴN SÀNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Khóa đào tạo " sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân" 5 ngày do các giảng...