Xử lý ô nhiễm nước thải, làng nghề bún Khắc Niệm, Bắc Ninh

Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ bún của toàn Thành phố Hà Nội, người dân phường Khắc Niệm...

ĐÀO TẠO SẴN SÀNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

Khóa đào tạo " sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân" 5 ngày do các giảng...