Xử lý ô nhiễm nước thải, làng nghề bún Khắc Niệm, Bắc Ninh

Để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ bún của toàn Thành phố Hà Nội, người dân phường Khắc Niệm...

Hệ thống quản lý thông tin nông nghiệp GeoMation Farm

Lợi ích môi trường Công nghệ viễn thám có thể đánh giá mức độ độ khô của lúa mì. Nhờ...