Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học trong kiểm soát bệnh trên cây trồng

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học trong kiểm soát bệnh trên cây trồng

Bộ môn Vi sinh vật học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TS. Phạm Đức Ngọc

Tải về máy
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ

Nghị định này quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, lô gô, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ...

Tải về máy
Nhận diện ô nhiễm trong ngành Chăn nuôi ở Việt Nam WB 2017

Nhận diện ô nhiễm trong ngành Chăn nuôi ở Việt Nam WB 2017

2 Khung phân tích 3 Kết quả và thảo luận: Phát triển chăn nuôi và các xu hướng chăn nuôi thâm canh - Tái cơ cấu phân ngành chăn nuôi...

Tải về máy
Nhận diện ô nhiễm trong ngành Thủy sản ở Việt Nam WB 2017

Nhận diện ô nhiễm trong ngành Thủy sản ở Việt Nam WB 2017

Tải về máy
HỘI THẢO CÁC QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG, KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

HỘI THẢO CÁC QUY ĐỊNH THỊ TRƯỜNG, KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/10/2020

Tải về máy
Hướng dẫn sử dụng, bảo quản bút đo pH

Hướng dẫn sử dụng, bảo quản bút đo pH

CÁCH DÙNG - Gỡ nắp bảo vệ đầu bút. - Khi cần có thể làm ẩm, tráng sạch đầu đo bằng nước cất. - Bấm bật nguồn bút đo. - Nhúng bút đo vào...

Tải về máy
Tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 về Trồng trọt hữu cơ

Tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 về Trồng trọt hữu cơ

...

Tải về máy
Tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017 về Chăn nuôi hữu cơ

Tiêu chuẩn TCVN 11041-3:2017 về Chăn nuôi hữu cơ

...

Tải về máy
Tiêu chuẩn TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu chung

.

Tải về máy
Hướng dẫn sử dụng bút đo TDS

Hướng dẫn sử dụng bút đo TDS

TDS (Total Dissolved Solids -Tổng chất rắn hoà tan) là tổng số các ion mang điện tích, bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một lượng...

Tải về máy
Tìm nước trong hoang dã

Tìm nước trong hoang dã

Tải về máy
Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường 230/2009/TT-BTC

Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường 230/2009/TT-BTC

Thông tư 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động BVMT quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính...

Tải về máy