Chi tiết rời

CẦU DAO TỰ ĐỘNG / APTOMAT MCB ( át tô mát loại nhỏ)

Đáp ứng tiêu chí môi trường, sản xuất bền vững: Đặc tính sản phẩm: - Đây là một loại áp-tô-mát...

Túi origo/ Túi tự hủy sinh học (BioPlastic)

Tiêu chí môi trường (Environmental performance) CornBag là một loại túi đựng sử dụng một lần có thể phân hủy...